Kaiserliche Armee
Megas domestikos  Bardas Phokas
Domestikos ton scholon  (unbesetzt)
Domestikos ton exkoubiton  (unbesetzt)
Droungarios tes viglas  Nikephoros Phokas
Domestikos ton hikanaton  Gregorios Monomachos
Domestikos ton noumeron  Romanos Argyros
Topoteretes  (unbesetzt)
Droungarios  Telemachos Apsimaros
Isaakios Komnenos
Anastasios Tornikios
Komes (mil.)  Michael Isaurikos
Kentarchos  Bonifacius Barcas
Kyriakos Taronites
Dekarchos  (unbesetzt)
Pentarchos  (unbesetzt)
Tetrarchos  (unbesetzt)
Kavallarios  (unbesetzt)
Söldner  Tomislav Kaukadenos

 www.byzantinisches-reich.eu