Reichsverwaltung
Logothetes tou dromou  Zenon II.
Logothetes ton oikeiakon  (unbesetzt)
Logothetes tou genikou  Diokles Phokas
Logothetes tou stratiotikou  Gregorios Monomachos
Logothetes tou eidikou  Davin al-Isfahani
Protonotarios  Ioustinianos Doukas
Antigonos Machoneos
Megas chartoularios  Ioulianos Psellos
Chartoularios  Herakleios Botaneiates
Protomandator  (unbesetzt)
Mandator  (unbesetzt)
Katepano von Italien  Anastasios Tornikios
Strategos von Anatolikon (unbesetzt)
Strategos von Makedonia (unbesetzt)
Strategos von Opsikion (unbesetzt)
Strategos von Urbicaria (unbesetzt)

 www.byzantinisches-reich.eu