Reichsverwaltung
Logothetes tou dromou  Zenon Zarides
Logothetes ton oikeiakon  (unbesetzt)
Logothetes tou genikou  Diokles Phokas
Logothetes tou stratiotikou  Romanos Argyros
Agatha Lekapene
Logothetes tou eidikou  Davin al-Isfahani
Protonotarios  Ioustinianos Doukas
Antigonos Machoneos
Megas chartoularios  Ioulianos Psellos
Chartoularios  Herakleios Botaneiates
Protomandator  (unbesetzt)
Mandator  (unbesetzt)
Katepano von Italien  Anastasios Tornikios
Strategos von Anatolikon (unbesetzt)
Strategos von Makedonia (unbesetzt)
Strategos von Opsikion (unbesetzt)
Strategos von Urbicaria (unbesetzt)

 www.byzantinisches-reich.eu