Reichsverwaltung
Logothetes tou dromou  Zenon Zarides
Logothetes ton oikeiakon  (unbesetzt)
Logothetes tou genikou  Diokles Phokas
Logothetes tou stratiotikou  Romanos Argyros
Logothetes tou eidikou  Davin al-Isfahani
Genikos epitheoritis  Wido von Brescia
Katepano von Italien  (unbesetzt)
Protonotarios  (unbesetzt)
Chartoularios  Leon Spondylos
Protomandator  (unbesetzt)
Mandator  (unbesetzt)

 www.byzantinisches-reich.eu