Kaiserliche Marine
Megas droungarios tou basilikou ploimou  Ioustinianos Palaiologos
Topoteretes ton ploimon  Nikolaos Chrysaphis
Droungarokomes  (unbesetzt)
Nauarchos  Gennadios Psellos
Kapitšn der Tessarakonteres Gennadios Psellos
Bandophoros  (unbesetzt)
Protokarabos  (unbesetzt)
Proreus  (unbesetzt)
Protelates  (unbesetzt)
Kopelates  (unbesetzt)

www.byzantinisches-reich.eu